Merkury steel plant

Święcicki M., Szumlicz R. - Merkury steel plant. Święcicki's group. Recorded by M. Dobrzyński in Polish Radio.