Hello, Venus (version no. 1-100%)

Święcicki M., Szumlicz R. - Hello, Venus. Version 1 - 100%. Święcicki's group. Recorded by M. Dobrzyński in Polish Radio.