Cosmic crowd

Święcicki M., Szumlicz R. - Cosmic crowd. Humorous character. Święcicki's group. Recorded by M. Dobrzyński in Polish Radio.