Astro clock

Święcicki M., Szumlicz R. - Astro clock (waltz). Święcicki's group. Recorded by M. Dobrzyński in Polish Radio.