Old Town Cabman - version 1

Kuźniak H. - Old Town Cabman - version 1 (sztajerek dance). Szczęśliwa 13 group. Recorded by in Polish Radio A. Zygierewicz.