Mazovian wave

Kuźniak H. - Mazovian wave (kujawiak). Szczęśliwa 13 group. Recorded by in Polish Radio A. Zygierewicz.