Humming forest

Dąbrowska G. - Humming forest (kujawiak). Szczęśliwa 13 group. Recorded by in Polish Radio A. Zygierewicz.