Easiness

Szuberski W. - Easiness (polka). Szczęśliwa 13 group. Recorded by in Polish Radio A. Zygierewicz.