Crony oberek

Wesołowski T. - Crony oberek. T. Wesołowski's group. Recorded by in the Documentary Film Studios Z. Wolski.