Beautiful sun

Rososiński S. - Beautiful sun (sztajerek dance). Szczęśliwa 13 group. Recorded by in Polish Radio A. Zygierewicz.