Bartek

Wesołowski T. - Bartek (mazurka). T. Wesołowski's group. Recorded by in the Documentary Film Studios Z. Wolski.